group photo

Samåkning till Korsveifestivalen

Open Group

Sverige,Örebro,Örebro

Korsvei Sverige bjuder in till festival på Björkenäsgården utanför Örebro 18-22 juli 2018. Här kan du erbjuda eller be om samåkning till och från Björkenäsgården, som ligger utmed Riksväg 52. Ungefär 700 m väster om Hampetorp finns en skylt som visar vägen! För mer info om festivalen, se www.korsvei.se/festival2018/