a

Uddevalla-Stockholm t.o.r.

Uddevalla - Stockholm

Öppen grupp

Syftet med gruppen är att skapa möjligheter att samåka sträckan Uddevalla-Stockholm.
Upplockning längs vägen är möjligt.

Med och pratar

  • Karin
  • Robin
  • Malin
  • Magnus
  • Ammar
  • Anton
  • Charlotta
  • Fernando
  • Tinka
  • Mattias
  • Erik
  • Elin
  • Christina
  • Amanda
  • Johanna
  • Jennica
  • Toryn
  • Rabee
  • Marie
  • Anna-Karin
  • Angelica
  • Matilda
  • Maria
  • Manaf
  • Sofia

Underlättare

  • Karin