a

E&D Bröllop/Wedding 19 Aug

Sverige, Värmland Län

Sluten grupp

=== Swedish [In English below] ===
Denna grupp är till för att samordna resor till och från Emmas och Darios bröllop den 19 augusti 2017. Ni som åker bil och ni som behöver skjuts, och som kan tänka er att åka fler tillsammans, kan nu samarbeta om resan till och från Odlingen.

Gör en miljöinsats och umgås med trevliga människor! Finns det plats i din bil? Kan du tänka dig att skjutsa någon annan? Här har du din chans! :- )

=== English [In Swedish above] ===
The purpose of this group is to coordinate the travels to and from Emmas and Dario's wedding on August 2017. Those of you travelling by car and those of you that need a ride, will be able to cooperate on travelling to and from Odlingen.

Do something for the environment and meet very nice people. Do you have some free seats in your car? Are you able to give some people a ride? Here is your chance !:- )

Med och pratar

  • Dario

Underlättare

  • Dario